Národní divadlo

Novorenesanční budova Národního divadla stojí na místě bývalé solnice, vedle tzv. Prozatímního divadla z roku 1862 (projekt V. I. Ullmann), s nímž dnes tvoří celek.

Podrobnosti

Národní muzeum

Nové Město, Václavské náměstí 68. Počátky Národního muzea byly, podobně jako tomu bylo jinde v Evropě, spjaty s dary velkých soukromých sbírek, především sbírek přírodovědeckých, které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách.

Podrobnosti

Sovovy mlýny

Nejstarší písemná zmínka o mlýnech na Kampě je z roku 1393, ale mlýny zde klapaly již mnohem dříve. Po husitských válkách získalo Kampu Staré Město pražské, které roku 1478 věnovalo pusté místo Václavu Sovovi z Liboslavě, pozdějšímu staroměstskému konšelu, aby na něm vybudoval dům i mlýny.

Podrobnosti

Maiselova synagoga

Staré Město, Maiselova 8 a 10 Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta.

Podrobnosti

Pinkasova synagoga

Staré Město, Široká 3 Dnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova.

Podrobnosti

Arcibiskupský palác

Hradčany, Hradčanské náměstí 16 Palác vznikl v 16. století a do dnešního dne prodělal mnoho přestaveb. Po roce 1538 zde na místě osmi měšťanských domů vystavěl svoji rezidenci sekretář České komory a důvěrník Ferdinanda I.

Podrobnosti

Betlémská kaple

Staré Město, Betlémské náměstí Gotická lichoběžníková stavba byla založena roku 1391 obchodníkem Křížem a Hanušem z Mühlheimu jako středisko reformního hnutí.

Podrobnosti

Daliborka

Stojí na konci Zlaté uličky. Válcová dělová věž byla postavena ve svahu nad Jelením příkopem v roce 1496 Benediktem Riedem. Původně byla vyšší, ale do současnosti se dochovalo pět podlaží.

Podrobnosti

Staroměstská radnice

Vznik Staroměstské radnice, střediska městské samosprávy, byl dán privilegiem krále Jana Lucemburského z 18. září 1338. V tomto roce obec zakoupila raně gotický dům Wolflina od Kamene a přizpůsobila ho svým potřebám.

Podrobnosti

Klementinum

Staré Město, Křižovnická 2 Klementinum je největší stavební celek po Pražském hradu. Je to první kolej v Praze, kam přišli jezuité v roce 1556.

Podrobnosti

Kramářova vila

Hradčany, Gogolova 1 Kramářova vila byla postavena v místě, kde stávaly pražské hradby, zvané Mariánské, konkrétně bašta sv. Tomáše. Když pražská obec hradby dala zbourat, prodávala místo jako stavební parcely.

Podrobnosti

Letohrádek královny Anny (Královský letohrádek)

Za hradbami Pražského hradu založil Ferdinand I. královskou (císařskou) zahradu a v ní dal budovat v roce 1538 letohrádek pro svou choť Annu Jagellonskou, která se však dokončení stavby nedočkala a v roce 1547 po porodu 15.

Podrobnosti

Novoměstská radnice

Radnice se poprvé připomíná v roce 1377. Měla již tehdy dvě patrová křídla, dodnes ve hmotě zachovaná. V křídle do náměstí byly reprezentační prostory pro městskou obec, v křídle do Vodičkovy ulice úřadovny a vězení.

Podrobnosti

Obecní dům

Staré Město, náměstí Republiky 5 Obecní dům stojí na místě královského sídla zvaného Králův dvůr. Šlo o stavbu z doby Václava IV. kolem roku 1383, která sloužila jako prozatímní příbytek krále Zikmunda, zemřel zde Ladislav Pohrobek, vyšel odtud korunovační průvod Jiřího z Poděbrad.

Podrobnosti

Palác Kinských

Staré Město, Staroměstské náměstí 11 a 12 Rokoková budova byla postavena podle projektu Anselma Luraga nebo K. I. Dientzenhofera (spor o autorství) v letech 1755 - 1765 pro Jana Arnošta Golze (Golče).

Podrobnosti

Trojský zámek

Jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách se nachází v rezidenční části Prahy – v Tróji. Hlavní sál zámku zaujme rozsáhlou freskovou výzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky u Vídně a vede z něj velkolepé dvojramenné schodiště vyzdobené sochami přímo do rozsáhlého a pěkně udržovaného francouzského parku s terakotovými vázami.

Podrobnosti

Dům U Černé Matky Boží

Nejstarší kubistický dům v Praze si nechal postavit velkoobchodník František Josef Herbst podle projektu tehdy jednatřicetiletého architekta Josefa Gočára v roce 1912.

Podrobnosti

Stavovské divadlo

Budovu divadla postavil osvícenský aristokrat hrabě František Antonín Nostic-Rieneck na vlastním pražském pozemku se svolením císaře Josefa II.

Podrobnosti

Schwarzenberský palác

Hradčany, Hradčanské nám. 2 Na západ od rampy Pražského hradu stojí jeden z nejlépe zachovaných renesančních paláců, který je vedle Královského letohrádku i nejimpozantnější pražskou renesanční stavbou.

Podrobnosti

Nejvyšší purkrabství

Nejvyšší purkrabství Budova stojí ke konci Jiřské ulice na levé straně. Objekt vznikl roku 1555 pro úřad nejvyššího zemského úředníka - purkrabího, který zastupoval v nepřítomnosti krále a vládl v té době v zemi.

Podrobnosti

Strakova akademie

Malá Strana, nábřeží Edvarda Beneše 4 Ačkoliv ve své poslední vůli ustanovil v roce 1710 hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, aby jmění rodu po jeho vymření sloužilo ke vzdělávání mladých mužů z řad zchudlé šlechty, splnilo se mu to až po více než 100 letech.

Podrobnosti

Klausová synagoga

Staré Město, U Starého hřbitova 1 Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum).

Podrobnosti

Dům U kamenného zvonu

Staré Město, Staroměstské náměstí Monumentální středověký věžový dům, původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. století přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00