Staronová synagoga

Byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala Nová nebo Velká synagoga na rozdíl od starší modlitebny, která se nezachovala.

Podrobnosti

Španělská synagoga

Byla zbudována na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola v roce 1868 v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.

Podrobnosti

Starý židovský hřbitov

Staré Město, ohraničený ulicemi U Starého hřbitova, Břehová, 17. listopadu, Široká Byl založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející učenci a básníkovi Avigdoru Karovi je z roku 1439.

Podrobnosti

Maiselova synagoga

Staré Město, Maiselova 8 a 10 Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta.

Podrobnosti

Pinkasova synagoga

Staré Město, Široká 3 Dnešní stavba je dílem rodiny Horoviců. V roce 1535 ji dal vystavět Aron Mešullam Horovic mezi svým domem U Erbů a pozemkem Starého židovského hřbitova.

Podrobnosti

Klausová synagoga

Staré Město, U Starého hřbitova 1 Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum).

Podrobnosti

Vysoká synagoga

Staré Město Červená 5 Byla postavena na konci 70. let 16. století ve slohu vrcholné renesance jako součást budovy radnice Židovského města.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00