Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Gotický chrám založený roku 1348 jako farní kostel pro tehdy vzniklé horní Nové Město pražské. Jeho výstavba trvala do počátku 15. století.

Podrobnosti

Kostel Panny Marie pod Řetězem

Původně stála na tomto místě trojlodní románská bazilika z 11. století, z níž se zachovaly jen části. Nynější budova kostela je gotická z doby kolem roku 1250.

Podrobnosti

Betlémská kaple

Staré Město, Betlémské náměstí Gotická lichoběžníková stavba byla založena roku 1391 obchodníkem Křížem a Hanušem z Mühlheimu jako středisko reformního hnutí.

Podrobnosti

Kostel Panny Marie Sněžné

Nové město, Jungmannovo náměstí Gotický kostel založený roku 1347 Karlem IV. na paměť korunovace, při klášteře karmelitánů, nedaleko hradeb Starého Města pražského.

Podrobnosti

Kostel sv. Jiljí

Staré Město, Husova ulice Postaven je v gotickém slohu v letech 1339 až 1371 biskupem Janem z Dražic a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na místě starší románské svatyně.

Podrobnosti

Strahovský klášter

Hradčany, Strahovské nádvoří 1 Premonstrátský klášter na Strahově byl prvním premonstrátským klášterem u nás. Byl založen roku 1140 poblíž cesty vedoucí ke knížecímu hradu, v místě, kde se strahovalo (držela se stráž) – tedy Strahov.

Podrobnosti

Týnský chrám (kostel P. Marie před Týnem)

Staré Město, Staroměstské náměstí Týnský chrám je pohledovou dominantou Staroměstského náměstí i celého historického jádra Prahy. Původní románský kostel, zmiňovaný poprvé roku 1135, patřil ke špitálu cizích kupců v dnešním Ungeltu.

Podrobnosti

Sv. Mikuláš na Starém Městě

Staré Město, Staroměstské náměstí Vrcholně barokní sakrální stavba postavená podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera v letech 1732 až 1735.

Podrobnosti

Loreta

Hradčany, Loretánské náměstí Barokní pilastrové průčelí poutního areálu bylo postaveno v letech 1720 až 1724 podle projektu Kryštofa a Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Podrobnosti

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Praha - Hrad, 3. hradní nádvoří V roce 1997 byl kardinálem Miroslavem Vlkem vydán dekret, na jehož základě byl objektu udělen název katedrála sv.

Podrobnosti

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně

Malá Strana, Malostranské náměstí Vrcholně barokní sakrální stavba, vybudovaná v letech 1704 až 1755. Chrámovou loď a průčelí postavil Kryštof Dienzenhofer v letech 1704 až 1711, kněžiště a kupoli Kilián Ignác Dienzenhofer v letech 1737 až 1752 a štíhlou zvonici Carlo Lurago roku 1755.

Podrobnosti

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Hradčany, Kanovnická ulice Vrcholně barokní sakrální architektura postavená podle projektu Kiliána Ignáce Diezenhofera v letech 1720 až 1729 jako jeho první kostelní stavba.

Podrobnosti

Kostel sv. Salvátora

Staré Město, Křižovnické náměstí Slohově složitá stavba na půdorysu renesanční baziliky, postavená na místě bývalé kaple svatého Bartoloměje.

Podrobnosti

Kostel sv. Rocha

Adresa: Hradčany, Strahovské nádvoří Manýristická stavba, kterou dal postavit v letech 1603 až 1612 císař Rudolf II., bývala strahovským farním kostelem.

Podrobnosti

Kostel sv. Benedikta

Hradčany, Hradčanské náměstí Původně gotický farní kostel města Hradčan, o němž první zpráva pochází z roku 1353. Byl přestavěn v druhé polovině 15.

Podrobnosti

Kostel Panny Marie Andělské

Hradčany, Loretánské náměstí Jednoduchý neozdobený barokní kostel byl založen roku 1602 při nejstarším kapucínském klášteře u nás, který byl postaven v letech 1600 až 1602.

Podrobnosti

Kostel Panny Marie na Strahově (Nanebevzetí Panny Marie)

Hradčany, Strahovské nádvoří Původně trojlodní románská bazilika s příčnou lodí a dvojicí věží, založená roku 1140 při premonstrátském klášteře.

Podrobnosti

Bazilika sv. Jiří

Pražský hrad - náměstí U Svatého Jiří Na Jiřském náměstí stojí bazilika sv. Jiří, jedna z našich nejvýznamnějších románských památek, druhý nejstarší pražský kostel, založený kolem roku 920 knížetem Vratislavem I.

Podrobnosti

Kostel sv. Jana na Prádle

Malá Strana, Říční Původně románská svatyně staré osady Újezd, připomínaná již roku 1142. Nynější loď kostela je gotická z poloviny 13.

Podrobnosti

Kostel sv. Josefa - Malá Strana

Malá Strana, Josefská ulice Barokní centrální stavba z let 1686 až 1692, vybudovaná podle projektu dosud neznámého architekta. Při kostele stojí klášterní budova karmelitánů z let 1657 až 1672.

Podrobnosti

Kostel sv. Kajetána

Malá Strana, Nerudova Vrcholně barokní stavba zbudovaná v letech 1691 až 1717 řádem theatinů (kajetánů) na křížovém půdorysu. Autor projektu není známý, na stavbě je doložena účast Giovanniho Santiniho.

Podrobnosti

Kostel Panny Marie Vítězné ( Pražského Jezulátka )

Malá Strana, Karmelitská Kostel je první barokní chrámovou stavbou v Praze – postavili ho němečtí luteráni a zasvětili Nejsvětější Trojici.

Podrobnosti

Kostel sv. Vavřince

Malá Strana, Petřínské sady Barokní sakrální stavba na temeni vrchu Petřína byla dokončena architektem Ignácem Palliardim v roce 1770. Jejím předchůdcem byl románský jednolodní kostelík připomínaný roku 1135 a podle pověsti založený knížetem Boleslavem II.

Podrobnosti

Kostel sv. Vavřince v Nebovidech

Malá Strana, Hellichova Původně románský kostel obce Nebovidy pojaté v letech 1360 až 1362 do rozšiřované Malé Strany. Ve 14. století byl přestavěn goticky.

Podrobnosti

Kostel sv. Bartoloměje

Staré Město, Bartolomějská ulice Vrcholně barokní chrám postavili jezuité v letech 1726 až 1731 podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Podrobnosti

Klášter sv. Anežky České

Staré Město, Anežská 12 Anežský klášter Na Františku je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen Václavem I.

Podrobnosti

Kostel sv. Ducha

Staré Město, Dušní ulice Gotický chrám vybudovaný při klášteře benediktinek, založeném roku 1346 v bezprostředním sousedství Židovského města.

Podrobnosti

Kostel sv. Haštala

Staré Město, Haštalské náměstí Gotická trojlodní bazilika z doby kolem roku 1330 stojí na místě románského špitálního kostela, který je prvně zmiňován roku 1234.

Podrobnosti

Kostel sv. Havla

Staré Město, Havelská ulice Kostel byl postaven v letech 1232 až 1239 jako součást lokace nové Havelské čtvrti při východním obvodu Starého Města.

Podrobnosti

Kostel sv. Jakuba

Staré Město, ulice Malá Štupartská Zbarokizovaný gotický chrám byl založen roku 1339 a vysvěcen za účasti Karla IV. roku 1374. Po požáru roku 1689 byl radikálně barokně přestavěn Janem Šimonem Pánkem v letech 1690 až 1702.

Podrobnosti

Kostel sv. Klimenta - Staré Město

Staré Město, Karlova ulice Barokní jezuitská svatyně vznikla v letech 1711 až 1715 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky poblíž místa, kde stával románský kostel, osazený v roce 1232 dominikány.

Podrobnosti

Kostel sv. Klimenta - Nové Město

Nové město, Klimentská Původně románský chrám z počátku 11. století, později několikrát přestavovaný. V roce 1226 se při něm usadili dominikáni, kteří po vzniku Starého Města přešli ke svatému Klimentu u Pražského mostu.

Podrobnosti

Kaple sv. Kříže

Staré Město, ulice Karolíny Světlé Románská rotunda byla postavena kolem roku 1100 jako farní kostel pražského osídlení na pravém břehu Vltavy.

Podrobnosti

Kostel sv. Martina ve Zdi

Staré Město, Martinská ulice Kostel byl postaven ve 12. století jako románský farní kostel vsi Újezd svatého Martina, která se zde rozkládala.

Podrobnosti

Kostel U Salvátora

Staré Město, Salvátorská ulice Trojlodní bazilika manýristického charakteru s gotizujícími detaily z let 1611 až 1614 byla postavena německými luterány.

Podrobnosti

Kostel sv. Šimona a Judy

Staré Město, ulice U milosrdných Od roku 1357 stál na místě dnešního kostela špitál s kaplí, založený Bohuslavem z Olbramovic. Kostel je renesanční síňová stavba vybudovaná českými bratry v letech 1618 až 1620.

Podrobnosti

Kostel Nejsvětější Trojice

Nové město, Spálená ulice Barokní svatyně byla postavena do roku 1713 architektem Ottavianem Broggiem při klášteře trinitářů. Stavba je trojlodní s kupolí nad středem a věží nad kněžištěm.

Podrobnosti

Kostel sv. Josefa - Nové Město

Nové město, náměstí Republiky Barokní stavba z let 1630 až 1653 prostého kapucínského typu bez ozdob, zbudovaná Melicharem Mayerem při klášteře kapucínů, založeném roku 1630.

Podrobnosti

Kostel sv. Michala v Jirchářích

Nové město, V Jirchářích Vznikl gotickou přestavbou románské svatyně, doložené k roku 1115 v osadě Opatovice, pojaté roku 1348 do nově založeného Nového Města pražského.

Podrobnosti

Kostel sv. Voršily

Nové město, Národní třída Barokní jednolodní stavbu postavil v letech 1698 až 1704 Marco Antonio Canevalle při klášteře voršilek, vzniklém v letech 1674 až 1678.

Podrobnosti

Kostel sv. Karla Boromejského

Malá Strana, Vlašská Raně empírová stavba bez věže z roku 1855 při bývalém klášteře milosrdných sester. Dnes je v kostele umístěna Státní lékařská knihovna a klášter byl změněn v nemocnici Pod Petřínem.

Podrobnosti

Kostel sv. Vojtěcha

Nové město, Vojtěšská ulice Původně gotický dvoulodní chrám, připomínaný roku 1318, byl zevně až na kněžiště v letech 1720 až 1730 zbarokizován.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00