Karlův most

Karlův most, původně zvaný Kamenný nebo Pražský (od roku 1870 Karlův), dal postavit Karel IV. Stavba byla zahájena v roce 1357 a řídil ji Petr Parléř.

Podrobnosti

Zlatá ulička

Kdysi se nazývala Zlatnická, snad byla obydlím zlatníků. Vznikla mezi románským a pozdně gotickým opevněním severní části Hradu. Do hradebních oblouků obranné zdi, postavené Beneditkem Riedem kolem roku 1500, byly přistavěny malé domečky, za nimiž se tyčí vrchol hradby.

Podrobnosti

Matyášova brána

Tvoří vstup z I. na II. hradní nádvoří. Postavil ji na počátku 17. století pravděpodobně italský architekt Giovanni Maria Filippi a původně stála samostatně v prostoru mezi Hradčanským náměstím a Hradem jako triumfální antický oblouk, jímž se vcházelo do sídla králů.

Podrobnosti

Štítkovský jez

Štítkovský jez Štítkovský jez vznikl již ve středověku. V současnosti je jedním ze zařízení Smíchovského zdymadla. Leží mezi Janáčkovým nábřežím a Slovanským ostrovem.

Podrobnosti

Staroměstský jez

Staroměstský jez Staroměstský jez leží mezi Kampou a Novotného lávkou. Je nejstarším jezem v Praze, vznikl již ve 13. století a také jediným, který si zachoval původní vzhled a tvar.

Podrobnosti

Vyšehrad

Vyšehrad Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin.

Podrobnosti

Tančící dům

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred, dokončený roku 1996, stojí v Praze na pravém břehu Vltavy na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí.

Podrobnosti

Krannerova kašna

se nachází v Praze na Starém Městě, v malém parčíku na Smetanově nábřeží. Jde o 29 metrů vysoký pomník císaře Františka I. (1768-1835), kombinovaný s kašnou.

Podrobnosti

Karolinum

Staré Město, Ovocný trh 3 Slouží potřebám Univerzity Karlovy, založené Karlem IV. v roce 1348. Působil zde jako profesor a rektor mistr Jan Hus.

Podrobnosti

Jelení příkop

Jelení příkop je přírodní rokle v areálu Pražského hradu o rozloze přes 8 hektarů. Roklí protékal potok Brusnice, později regulovaný a zčásti svedený do potrubí.

Podrobnosti

Malostranská radnice ( Beseda )

Malá Strana, Malostranské náměstí 2 Dnešní pozdně renesanční budova byla radnicí Malé Strany od konce 15. století. Do dnešní podoby byla budova radnice přestavěna v letech 1617 až 1630, snad podle projektu G.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00