Palác Kinských

Staré Město, Staroměstské náměstí 11 a 12 Rokoková budova byla postavena podle projektu Anselma Luraga nebo K. I. Dientzenhofera (spor o autorství) v letech 1755 - 1765 pro Jana Arnošta Golze (Golče).

Podrobnosti

Schwarzenberský palác

Hradčany, Hradčanské nám. 2 Na západ od rampy Pražského hradu stojí jeden z nejlépe zachovaných renesančních paláců, který je vedle Královského letohrádku i nejimpozantnější pražskou renesanční stavbou.

Podrobnosti

Clam-Gallasův palác

Staré Město, Husova 20 Perla baroka, jeden z nejkrásnějších pražských paláců je ukázkou vzácné čistě vídeňské palácové barokní stavby.

Podrobnosti

Černínský palác

Hradčany, Loretánské náměstí 5 Palác si dal postavit podle projektu architekta Francesca Carattiho v letech 1669 až 1682 hrabě Jan Humprecht Černín z Chudenic, císařský vyslanec v Benátkách.

Podrobnosti

Lobkovický palác

Malá Strana, Vlašská 19 Lobkovický palác byl postaven na místě, kde se kdysi rozkládaly vinice a zahrady. Část prostoru zabíral pivovar Strahovského opatství, který nový majitel po roce 1616 přestavěl na dům U Tří mušketýrů.

Podrobnosti

Palác Lucerna

Nové Město, Štěpánská 61 Mezi Vodičkovou a Štěpánskou ulicí stojí jeden z nejznámějších a také největších pražských objektů, víceúčelový palác Lucerna.

Podrobnosti

Palác Lažanských

Staré Město, Národní třída 1, Smetanovo nábřeží 2 Palác Lažanských stojí na rohu dnešní Národní třídy a Smetanova nábřeží. Ve 14.

Podrobnosti

Palác Smiřických

Malá Strana, Malostranské náměstí 6 Rozsáhlá renesanční pětipodlažní stavba s čtyřkřídlou dispozicí na rohu Malostranského náměstí a Sněmovní ulice vznikla v prvních dvou desetiletích 17.

Podrobnosti

Palác Žofín

Nové Město, Slovanský ostrov 226 Na nynějším Slovanském ostrově byly před rokem 1817 vystavěny lázně a barvírny, též hostinec. Roku 1830 koupil ostrov mlynář Václav Novotný, který si zde v letech 1836 až 1937 postavil dům a na místě starého hostince zbudoval jednopatrovou novorenesanční budovu s koncertním a společenským sálem podle plánů architekta Carla Pollaka.

Podrobnosti

Šternberský palác - Hradčany

Hradčany, Hradčanské náměstí 15 Městský zahradní palác si nechal vystavět po roce 1698 Václav Vojtěch ze Šternberka. Stavba je jedním z nejvýznamnějších děl světské architektury nastupujícího vrcholného baroka u nás.

Podrobnosti

Šternberský palác - Malá Strana

Malá Strana, Malostranské náměstí 7 Palác vznikl přestavbou v renesančním a barokním slohu ze dvou gotických domů z 2. poloviny 14. století.

Podrobnosti

Thunovský palác

Malá Strana, Sněmovní 4 Thunovský palác stojí v místě, kde bylo souvislé trvalé osídlení už od 9. století. Putovali tudy kupci od vltavského brodu, který býval přibližně v místě Mánesova mostu.

Podrobnosti

Toskánský palác

Hradčany, Hradčanské nám.5 Raně barokní stavba od J. B. Matheye byla postavena kolem roku 1690 na přání hraběte Michala Osvalda z Thunu, ten se však stavbou tak zadlužil, že budovu museli dědicové po jeho smrti prodat vévodům Toskánským.

Podrobnosti

Valdštejnský palác

Malá Strana, Valdštejnské náměstí 4 Tento palác je první monumentální stavbou raného baroka v Praze. Byl postaven v letech 1624 až 1630 na místě 26 domů, 6 zahrad, 2 cihelen a 1 parcely pro jednoho z nejmocnějších a nejbohatších českých šlechticů doby pobělohorské, Albrechta Václava Eusebia Valdštejna.

Podrobnosti

Lichtenštejnský palác

Malá Strana, U Sovových mlýnů 4 Stojí dole na Kampě. V 16. století patřil pozemek řádu maltézských rytířů. Tehdy po velkém požáru Malé Strany v roce 1541 se sem navážela suť ze shořelých domů, aby se zpevnil břeh a pozemek se ochránil před povodněmi.

Podrobnosti

Hrzanský palác

Hradčany, Loretánská 9 V jižní části Loretánské ulice stojí jeden z několika pražských paláců Hrzánských. Je jedním z nejstarších hradčanských domů.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00