Jelení příkop

Jelení příkop je přírodní rokle v areálu Pražského hradu o rozloze přes 8 hektarů. Roklí protékal potok Brusnice, později regulovaný a zčásti svedený do potrubí.

Podrobnosti

Kampa

Malá Strana Park Kampa leží na ostrově při Malostranském nábřeží, od Malé Strany je oddělen Čertovkou a od Smíchova Říční ulicí. Původ názvu Kampa je nejasný: snad podle Tychona Gansgeba z Kampu, který zde v 17.

Podrobnosti

Petřínské sady

Malá Strana, Hradčany Vrch Petřín nad Vltavou mezi Malou Stranou a Strahovem patří mezi nejrozsáhlejší zelené plochy města, jejichž nejvyšší nadmořská výška dosahuje 320 - 328 m.

Podrobnosti

Valdštejnská zahrada

Malá Strana, Letenská Valdštejnská zahrada je pravděpodobně první palácová zahrada v Praze vybudovaná v návaznosti na palácový objekt. Náleží k Valdštejnskému paláci, který je přístupný z Valdštejnského náměstí.

Podrobnosti

Vojanovy sady

Malá Strana, U Lužického semináře 17 Vojanovy sady jsou považovány za nejstarší částečně zachovalou zahradu v Praze. Jsou částí někdejší ovocné zahrady, která vznikla současně zbořením biskupského dvorce roku 1248.

Podrobnosti

Vrtbovská zahrada

Malá Strana, Karmelitská 25 Vrtbovská zahrada, ležící spolu s dalšími třemi barokními zahradami (Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou) na svahu Petřína, je jednou z nejvýznamnějších pražských barokních zahrad.

Podrobnosti

Ledeburská zahrada

ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM Malá Strana Ledeburská zahrada vznikla na počátku 18. století, kdy objekt Ledeburského paláce patřil Trauttmannsdorffům.

Podrobnosti

Pálffyovská zahrada

ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM Malá Strana Pálffyovská zahrada se zachovala v podobě z poloviny 18. století, kdy ji zde dali zřídit Fürstenberkové, jimž tehdy patřil objekt Pálffyovského paláce.

Podrobnosti

Fürstenberská zahrada

ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM Malá Strana Fürstenberskou zahradu zdobí kašny, schodiště a balustrády z 18. století. Původní zahrádky, které zde bývaly již v 16.

Podrobnosti

Zahrady Pražského hradu - Královská zahrada

Královská zahrada Založil ji Ferdinand I. Habsburský roku 1534 na místě několika původních vinic. Původní zahrada ve slohu italské zahradní architektury vznikla za řízení Giovanniho Spatia, pod jehož vedením byla zahájena i výstavba letohrádku a kamenná ohradní zeď.

Podrobnosti

Zahrady Strahovského kláštera

Hradčany Zahrady Strahovského kláštera jsou: dvě malé zahrady Konventní a Opatská, malá Vyhlídka s vinicí a Velká strahovská zahrada. Veřejnosti přístupná je pouze Velká strahovská zahrada.

Podrobnosti

Černínská zahrada (Kolovratská)

Kolovratská zahrada je nejkrásnější a stavebně nejbohatší. Zřídil ji po roce 1784 I. J. Palliardi pro Marii Barboru Černínovou, rozenou Schaffgotschovou, což dokládá alianční znak obou rodů na salle terreně na nejvyšší terase zahrady, zdobené sochami a vázami.

Podrobnosti

Chotkovy sady

Hradčany V době, kdy v čele zemské správy začal působit hrabě Karel Chotek, zasloužil se jako nejvyšší purkrabí o rozsáhlou modernizaci a zkrášlení Prahy vysazováním zeleně.

Podrobnosti

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00