Panorama Malé Strany

PETŘÍN A MALÁ STRANA

Petřín

Strahov je vlastně již součástí Petřínských sadů, které jsou pozůstatkem původní obory. Tu postupně vytlačily vinice a zahrady. Dnes vede po Petříně dvoukilometrová vyhlídková stezka, která nás provede po zdejších zajímavostech, jako je např. Petřínská rozhledna (60 m vysoká napodobenina pařížské Eiffelovy věže) nebo kuriózní zrcadlové Bludiště. Obě stavby vznikly u příležitosti Jubilejní výstavy v roce 1891. Hladová zeď je zbytkem opevnění Malé Strany, jež dal po roce 1360 zbudovat Karel IV. Údajně proto, aby zaměstnal pražskou chudinu. K dalším kuriozitám Petřína patří dřevěný Karpatský kostelík z 16. století, přenesený do zdejší Kinského zahrady z karpatské vsi Medvědovce u Mukačeva, a Lanová dráha. Na Petříně se nacházejí i sochy a sousoší, např. Myslbekův pomník romantického básníka K. H. Máchy (z roku 1912) – oblíbené místo zamilovaných.

Malostranské náměstí

Petřín a Pražský hrad svírají pod sebou Malou Stranu, dříve zvanou Menší a ještě předtím Nové Město. Kupecká osada tu existovala již v 8. století, ale poté, co kníže Břetislav odtud přestěhoval židovské osadníky na druhý břeh Vltavy (v 11. století), stala se rezidenčním městem české šlechty i vyslanců okolních panovníků. Dodnes zde sídlí mnohá vyslanectví. Malebná Nerudova ulice, spojující Malou Stranu s Pražským hradem, ale dokládá, že zde nesídlila jen šlechta. Městská práva získala Malá Strana od Přemysla Otakara II. (1257). Již tehdy bylo jejím centrem Malostranské náměstí s kostelem sv. Mikuláše, který byl přestavěn Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dienzenhoferovými (1704–52). Sv. Mikuláš, spolu s přiléhající jezuitskou kolejí, představuje nejmonumentálnější a nejtypičtější církevní stavbu pražského baroka. Nedaleko odtud, v Karmelitské ulici, stojí naopak skromnější, ale možná ještě slavnější stavba. Původně protestantský chrám byl po prohraném povstání předán katolíkům a zasvěcen Panně Marii Vítězné. V tomto prvním pražském barokním kostele se od roku 1628 nachází zázračné Pražské jezulátko. Barokní poklad jiného druhu ukrývá i nedaleký augustiniánský kostel sv. Tomáše, pro který byl roku 1636 objednán oltář u P. P. Rubense.

Nerudova ulice

Velkorysost řady zdejších barokních paláců (například Thunovského v Nerudově ulici od J. Santiniho z roku 1726) a půvab barokních zahrad (např. Vrtbovská zahrada se sochami M. B. Brauna z roku 1730 nebo Ledeburská zahrada od J. Santiniho z roku 1720) navazují na příklad paláce Albrechta z Valdštejna (1624–30), který využil pobělohorských konfiskací protestantského majetku a na místě 22 domů, cihelny a několika zahrad zbudoval svoji velkolepou rezidenci. Přiléhající zahradu ozdobil bronzovými sochami slavný Adrien de Vries (1626–27), ale najdete tam jen jejich kopie, protože originály roku 1648 ukradli Švédové. Před Albrechtem z Valdštejna byly zdejší šlechtické rezidence podstatně skromnější, ale neméně vznešené, jak ukazuje např. palác Smiřických na Malostranském náměstí, i když jeho fasáda byla z části upravena po roce 1763. Mimochodem právě odtud 23. května 1618 vyrazila na Hrad skupina českých pánů rozezlených neustálým porušováním náboženských svobod a práv českých protestantů, a svoji nelibost projevili defenestrací nehodných úředníků. Tato v našich dějinách již třetí defenestrace začala nejen stavovské povstání, ale i třicetiletou válku. Vedle paláce Smiřických stojí Šternberský palác, ve kterém vypukl strašný požár (1541). Oheň zasáhl nejen Malou Stranu, ale iPražský hrad. Již předtím ovšem Malá Strana lehla popelem, a to na počátku husitských válek (1419), kdy zde lůza „oslavovala“ smrt Václava IV. Z nejstarších staveb, které do dnešních dnů přežily, je asi nejpůsobivější johanitský kostel Panny Marie pod řetězem (1169). Johanité, po roce 1530 maltézští rytíři, měli chránit kamenný most.

PETŘÍN

LANOVÁ DRÁHA

Zejména pro romantické duše doporučujeme výlet lanovkou na Petřín. Odtud je totiž nádherný výhled na Prahu a hned pochopíte, proč se jí říká stověžatá. Příjemnou procházkou je možné dojít přes Strahovský klášter naPražský hrad.

Lanová dráha je v provozu denně od 9:00 do 23:00 a jezdí v intervalu 15 minut.

Mapa Prahy

MapaTrasa
1Hranice Malé Strany
2Hranice Petřína

Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00